Δραστηριότητες

Eκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Eκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Eκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.