Δελτία Τύπου

"Ιδιαίτερη τιμή το ευχαριστώ των αγροτών από τα Βράσταμα".