Δραστηριότητες

Άμεσα να στηριχθούν οι πλημμυροπαθείς της Σιθωνίας.
Άμεσα να στηριχθούν οι πλημμυροπαθείς της Σιθωνίας.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταθεί στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Σιθωνίας και να λειτουργήσει ως αρωγός στις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Το αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης του Δήμου Σιθωνίας επιβάλλεται να γίνει αποδεκτό από το αρμόδιο υπουργείο ώστε μεταξύ άλλων να είναι εφικτή η χορήγηση κρατικής αρωγής στους πλημμυροπαθείς πολίτες και επιχειρηματίες.

Η Αυτοδιοίκηση άμεσα να στρέψει την προσοχή της στη διαχείριση της επόμενης ημέρας για την αποκατάσταση των υποδομών, την οριοθέτηση των περιοχών που έχουν πληγεί και για το σχεδιασμό αντιμετώπισης αντίστοιχων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η υλοποίηση προγραμμάτων καθαρισμού ρεμάτων, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η πιστή τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων, είναι βέβαιο ότι μπορούν σε μεγάλο βαθμό, να αποτρέψουν στο μέλλον παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν περιουσίες, εξαφανίζουν αναγκαίες υποδομές.

Φίλοι, συμπολίτες μου της Σιθωνίας με ψυχραιμία και κυρίως υπομονή από μέρους σας και με τη συμπαράσταση, τη βοήθεια όλων των υπολοίπων θα ξεπεράσουμε κι αυτή τη δυσκολία.