Συνεντεύξεις και άρθρα

Άρθρο του Ευθ.Καρανάσιου: Εντυπωσιακά τα πρώτα αποτελέσματα του συστήματος "εργάνη"
Άρθρο του Ευθ.Καρανάσιου: Εντυπωσιακά τα πρώτα αποτελέσματα του συστήματος

Η αναβάθμιση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης συνεχίζει να αποτελεί τη σταθερή πολιτική βούληση της κυβέρνησης η οποία δίνει καθημερινά δείγματα γραφής στον τομέα του εκσυγχρονισμού των δομών και των υπηρεσιών του κράτους.

Χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία εντοπίζεται επακριβώς ο εκσυγχρονισμός τον οποίο επικαλούμαι, είναι ο τομέας ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του  πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» το οποίο έφερε μια μικρή «επανάσταση» στη σχέση του επιχειρηματικού κόσμου με την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις, απολύσεις και κάθε μεταβολή που αφορά στο προσωπικό μιας επιχείρησης, δηλώνονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με ένα απλό κλικ σε αυτό το πληροφοριακό εργαλείο. Πρόκειται για μια έξυπνη πλατφόρμα συλλογής στατιστικών δεδομένων και έναν κομβικό μηχανισμό για την ποιοτική αναβάθμιση των στρατηγικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων παρέμβασης του υπουργείου Εργασίας στην αγορά εργασίας, την οικονομία και την κοινωνία.

Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» από τη μέρα που λειτούργησε, Μάρτιος 2013, μέχρι τώρα. Καταγράφεται – για πρώτη φορά στη χώρα μας - το σύνολο των μισθωτών εργαζομένων (ιδιωτικού δικαίου), αλλά και το σύνολο των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων που απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους.

  • Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 196.695 επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό εργαζόμενο.
  • Το 90,21% από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, καθώς απασχολούν έως 10 εργαζομένους.
  • Το 41,44%, δηλαδή περίπου οι μισές από αυτές τις επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο και τις υπηρεσίες εστίασης, ενώ περισσότερες από τις μισές (56,81%) βρίσκονται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και τις ευρύτερες περιφέρειές τους.
  • Ο συνολικός αριθμός των μισθωτών ιδιωτικού δικαίου σε όλη την Ελλάδα, είναι 1.371.450 άτομα, εκ των οποίων το 53,5% είναι άνδρες.

Έχουμε πλέον μια πλήρη και αναλυτική εικόνα, μια «ακτινογραφία» της μισθωτής αγοράς εργασίας. Σε συνδυασμό και με την αντίστοιχη καταγραφή των ροών εισόδου και εξόδου (προσλήψεις και αποχωρήσεις) είναι εφικτή η συνεχής και διαρκής παρακολούθηση της μισθωτής απασχόλησης από μήνα σε μήνα, από ημέρα σε ημέρα, ακόμη και από ώρα σε ώρα.

Επιπρόσθετα, το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία  διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα να παρακολουθούμε με αξιοπιστία το δυναμισμό και τις τάσεις της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα. Να εντοπίσουμε π.χ. με πιστότητα ποιες είναι οι δυναμικές επιχειρήσεις και οι κλάδοι που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ποιες είναι οι προβληματικές περιοχές ή οι κλάδοι με συμπτώματα διαρθρωτικής οπισθοδρόμησης, ώστε να έχουμε καλύτερο σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στήριξης των εισοδημάτων.

Στο πεδίο της καταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, μέσω των στατιστικών στοιχείων του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», θεσπίστηκε η νέα φιλοσοφία για την υλοποίηση στοχευμένων και εντατικών ελέγχων, αλλά και το υψηλότερο πρόστιμο που επιβλήθηκε ποτέ, έχουν αποδώσει τα μέγιστα.

Με αυτές και άλλες πολλές παρεμβάσεις, ξεκίνησε και συνεχίζεται το οργανωτικό  «νοικοκύρεμα» στον τομέα της εργασίας και του κράτους γενικότερα, ώστε να  πετύχουμε αυτό που προ ενάμιση χρόνο φαινόταν ακατόρθωτο.