Κοινοβουλευτική Δράση

Αφορολόγητο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ζητούν βουλευτές
Αφορολόγητο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ζητούν βουλευτές

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών  κατέθεσαν Βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Βουλευτής Χαλκιδικής Ευθύμης Καρανάσιος, με θέμα “Ανάγκη άμεσης θέσπισης Αφορολόγητου ορίου στους ελεύθερους επαγγελματίες κ.ά. πριν την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος”.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές μεταξύ άλλων αναφέρουν:

 

Με μεγάλη προσπάθεια και πολλές μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση πέτυχε να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά και όλοι οι διεθνείς παράγοντες αναγνώρισαν την επιτυχία της Ελλάδας και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος πολύ μεγαλύτερου από κάθε προσδοκία. Η αξιοσημείωτη επιτυχία της χώρας επιτρέπει τον επανασχεδιασμό της φορολογίας.

 

Ως οριστική λύση της πολιτικής επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης δεν μπορεί παρά να είναι η πολιτική που είναι φιλική στις επενδύσεις με σταθερή και πολύ χαμηλή φορολογία.  Ήδη ο κ. Πρωθυπουργός εξήγγειλε την σταδιακή μείωση της φορολογίας και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει πλέον την υποχρέωση να ολοκληρώσει σύντομα τον σχεδιασμό.

 

Μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των φορολογούμενων δεν έχει υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, διότι όλοι σχεδόν οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν με απελπισία την προοπτική της επικείμενης καταβολής του φόρου εισοδήματος και συνβεβαιούμενων φόρων και τελών κ.ο.κ. λόγω της υπερφορολόγησής τους, η οποία, με λίγες εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ξεπερνά κατά πολύ τη φοροδοτική τους ικανότητα.

 

Όλοι οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται για την κατάργηση του Αφορολόγητου ορίου, το οποίο διατηρείται ευλόγως για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιτηδευματιών και των εμπόρων,  έχουν οικογένειες, να διαθρέψουν με αξιοπρέπεια και παιδιά να αναθρέψουν. Η στέρηση από αυτούς του Αφορολόγητου ορίου και η φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ συνιστά άδικη και δυσμενή μεταχείριση και δεν συνάδει με τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της οικογένειας.

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η υπερφορολόγηση δεν συνιστά ευκταία «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» διότι δημιουργεί ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών και το πρόβλημα διαιωνίζεται.

 

Γι’ αυτό ο κ. Υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να εξετάσει ως μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες του προς αυτήν την κατεύθυνση, την θέσπιση Αφορολόγητου και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες συναφείς κατηγορίες, ήδη πριν την φετινή εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι επαγγελματίες θα διευκολύνονταν στην καταβολή των ιδιαίτερα αυξημένων φορολογικών τους επιβαρύνσεων, που θα κληθούν να καταβάλουν μετά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

 

Εξυπακούεται ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να διακόψει τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης, διότι από την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων εξαρτάται η έξοδος από την κρίση και η πορεία της χώρας για πολλά χρόνια.

 

Το ζήτημα είναι απολύτως επίκαιρο και ΕΠΕΙΓΟΝ, διότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα γίνει στο τέλος Ιουνίου 2014. Για τον ίδιο λόγο καλό θα ήταν η προθεσμία υποβολής τους να παραταθεί ως το τέλος Ιουλίου.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:

 

1) Σκοπεύει - στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού - να προχωρήσει σε συγκεκριμένες άμεσες κινήσεις μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών;

 

2) Θεωρεί ότι υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα και ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε πριν την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, με παράταση ως το τέλος Ιουλίου 2014, τουλάχιστον να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο στους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και εμπόρους;