Κοινοβουλευτική Δράση

Βουλευτές ζητούν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.
Βουλευτές ζητούν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Συνέχεια στο θέμα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα, δίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ τους και ο κ. Ευθύμης Καρανάσιος, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Οι βουλευτές έφεραν το θέμα αυτό πρώτη φορά στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο ζητώντας την εκ βάθρων αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Έχοντας στη διάθεση τους τα αποτελέσματα της διερεύνησης του θέματος από την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα και τη Δημόσια Εκτέλεση, οι βουλευτές επανέρχονται και ζητούν να πληροφορηθούν τη θέση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, με στόχο την προστασία τόσο των χρηστών, όσο και των πνευματικών δημιουργών από καταχρηστικές συμπεριφορές των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. 

 

Η ερώτηση:

Με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/250529/35794/29673/ 1687/19-12-2013 με θέμα «Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα και τη Δημόσια Εκτέλεση» άρχισε η λειτουργία της ομώνυμης επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν προβλημάτων στον τομέα της δημόσιας εκτέλεσης στην Ελλάδα έργων και αντικειμένων που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα και η άντληση σχετικών συμπερασμάτων με σκοπό την επίλυσή τους.

 

Στην Επιτροπή συμμετείχαν από την πλευρά των δικαιούχων/οργανισμών συλλογικής διαχείρισης οι: Α.Ε.Π.Ι., Αθηνά, Απόλλων, Αυτοδιαχείριση, GEA, Grammo, Διόνυσος, Ερατώ, Ερμείας, Ηριδανός, ΔΙΑΣ, Pro.Media, Τηλεοπτικά Δικαιώματα, Ισοκράτης, Ελληνική Ένωση Εκδοτών Μουσικής και Το Μέτρον, ενώ από την πλευρά των χρηστών συμμετείχαν: η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, η Ένωση Ιδιοκτητών Ενημερωτικών Περιφερειακών Σταθμών Ελλάδος, η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής, η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας-Θράκης, η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης, η Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η Ένωση Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, η Ένωση Τηλεοπτικών Σταθμών Εμβέλειας Αττικής, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Επίσης στις εργασίες της Επιτροπής συμμετείχε και η Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος).

 

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης τοποθετήθηκαν κατά τις εργασίες της επιτροπής εναντίον της οποιασδήποτε αλλαγής στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να αλλάξει, «διότι παρέχει τόσο τα εχέγγυα όσο και τις ασφαλιστικές δικλείδες για καταχρηστικές συμπεριφορές», κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους, ούτε όμως και τους χρήστες μουσικής και ζητούμε η ηγεσία του Υπ. Πολιτισμού να λάβει υπόψη της.

           

Ωστόσο, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή διαλόγου διαπιστώθηκαν μεγάλες διαφορές στις τοποθετήσεις των εμπλεκομένων με τη μαζική αντίδραση των χρηστών μουσικής. Οι χρήστες μουσικής κατέθεσαν αμέτρητες περιπτώσεις παραπόνων και καταχρηστικών πρακτικών από πλευράς ο.σ.δ., ενώ αναφέρθηκαν στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Α.Ε.Π.Ι στο χώρο της είσπραξης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης, η οποία, όπως και άλλοι ο.σ.δ., χρησιμοποιεί το ίδιο το κράτος μέσω των δικαστικών λειτουργών και την Ελληνική Αστυνομία, για να εισπράττει εκβιαστικά τις αμοιβές που παράνομα η ίδια ορίζει αυθαίρετα. Επεσήμαναν δε, ότι πέραν της ΑΕΠΙ, έχουν εμφανιστεί και άλλες εταιρείες οι οποίες εκπροσωπούν καλλιτέχνες (τραγουδιστές, ηχολήπτες, μουσικούς παραγωγούς, συνθέτες, στιχουργούς κλπ.) απαιτώντας και αυτοί συγγενικά δικαιώματα.

 

Στην ατζέντα της επιτροπής υπήρχαν δύο ακόμη σημαντικά θέματα που αφορούσαν στην «αποποινικοποίηση της δημόσιας εκτέλεσης» και την «κατάργηση της έννοιας της συνήθους καταβαλλόμενης αμοιβής» και αντικατάστασή της με την έννοια της «εύλογης αμοιβής», τα οποία δεδομένου ότι δεν επετεύχθη συμφωνία αφαιρέθηκαν από την ατζέντα. Μάλιστα, οι χρήστες μουσικής, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της επιτροπής, κατήγγειλαν ότι συγκεκριμένοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να λειτουργούν με τις ίδιες συμπεριφορές.

 

Το ζήτημα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα και ιδιαίτερα από την πλευρά των χρηστών οι οποίοι διαμαρτύρονται για καταχρηστικές συμπεριφορές σε βάρος τους, ζητώντας επανειλημμένως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Γίνεται απολύτως σαφές, ότι πρέπει να υπάρχουν εταιρείες για την προστασία και είσπραξη πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, που θα λειτουργούν κάτω από νέο, σύγχρονο και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών, με «λογικές» αμοιβές, οι οποίες θα προκύπτουν από την διαπραγμάτευση με τους αντίστοιχους επαγγελματίες, βασισμένες στη χρήση μουσικής και εναρμονισμένες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού», εξετάζει καταγγελία 120 σελίδων (αριθμεί συνολικά πάνω από 1.000 σελίδες μαζί με τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα), που κατατέθηκε από την ΕΝΙΡΣ, άλλους φορείς και βουλευτές.,  στην οποία περιγράφεται με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια η εξωφρενική κατάσταση την οποία η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. έχει δημιουργήσει σε βάρος των ιδιοκτητών των επαρχιακών ραδιοσταθμών, και με την οποία, όπως τονίζεται η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. καταγγέλλεται ως ο «μεγαλύτερος στη χώρα ιδιωτικός μηχανισμός καταπίεσης και στυγνής εκμετάλλευσης άλλων ιδιωτών».

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Προτίθεστε άμεσα να προβείτε σε νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, προστατεύοντας τόσο τους χρήστες, όσο και τους πνευματικούς δημιουργούς από καταχρηστικές συμπεριφορές των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης;

Ποια η θέση της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

1. Λευτέρης Αυγενάκης

2. Γιάννης Καράμπελας

3. Μαρίνος Ανδρέας

4. Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος

5. Κουτσούμπας Ανδρέας

6. Υψηλάντης Βασίλης

7. Κωνσταντόπουλος Γιώργος

8. Αραμπατζή Φωτεινή

9. Ελένη Μακρή Θεοδώρου

10. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

11. Κασαπίδης Γεώργιος

12. Μουτσινάς Πάρις

13. Κυριαζίδης Δημήτρης

14. Κοντογιάννης Γιώργος

15. Ιωαννίδης Ιωάννης

16. Τριαντάφυλλος Κώστας

17. Κυριάκος Βιρβιδάκης

18. Μαρία Αντωνίου,

19. Σταμενίτης Διονύσης,

20. Μωραίτης Θάνος,

21. Κωνσταντινίδης

22. Σκόνδρα Ασημίνα,

23. Τζαμτζής Δάνης,

24. Πύρρος Δήμας,

25. Ηλίας Βλαχογιάννης

26. Δημήτρης Σαλτούρος

27. Ευάγγελος Μπασιάκος

28. Γιώργος Βλάχος

29. Νίκος Παναγιωτόπουλος

30. Γρηγόρης Ψαριανός

31. Απόστολος Βεσυρόπουλος

32. Μάνος Κόνσολας

33. Ιωάννης Πασχαλίδης

34. Σαλμάς Μάριος

35. Κωνσταντίνος Τσιάρας

36. Μαρία Σταυρινούδη – Σόδη

37. Ανδρέας Λυκουρέτζος

38. Μαρίνος Ουζουνίδης

39. Σπύρος Ταλιαδούρος

40. Παναγιώτης Μελάς

41. Γιώργος Καλατζής

42. Ευρυπίδης Στυλιανλίδης

43. Χρήστος Αηδόνης

44. Σίμος Κεδίκογλου

45. Γεώργιος Γεωργαντάς

46. Δημήτρης Τσουμάνης

47. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος

48. Χρίστος Δήμας

49. Θεόδωρος Καράογλου

50. Γεώργιος Δεικτάκης

51. Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

52. Κασσής Μιχάλης

53. Βασίλης Οικονόμου

54. Μάρκος Μπόλαρης

55. Μαρία Χρυσούλα Γιαταγάνα

56. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος

57. Γιάννης Πανούσης

58. Νίκη Φούντα

59. Γιώργος Κυρίτσης

60. Τσαμπίκα Ιατρίδη

61. Δημήτριος Χριστογιάννης

62. Ξηροτύρη Ασημίνα

63. Κώστα Κοντογεώργος

64. Κουράκος Γιάννης

65. Θανάσης Νταβλούρος

66. Καρανάσιος Ευθύμης

67. Γιάννης Κεφαλογιάννης

68. Κώστας Κόλλιας

69. Ασπασία Μανδρέκα

70. Λάζαρος Τσαβδαρίδης

71. Φωτεινή Πιπιλή

72. Μάξιμος Σενετάκης

73. Κώστας Σκρέκας

74. Μάξιμος Χαρακόπουλος

75. Κωνσταντίνος Τζαβάρας

76. Τιμολέων Κοψαχείλης