Κοινοβουλευτική Δράση

Ερώτηση βουλευτών της ΝΔ για τις μειώσεις στις επιδοτήσεις ΜΜΕ και ανέργων, μέσω ΕΣΠΑ
Ερώτηση βουλευτών της ΝΔ για τις μειώσεις στις επιδοτήσεις ΜΜΕ και ανέργων, μέσω ΕΣΠΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Σκρέκα, με θέμα «Μείωση προϋπολογισμού για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και ανέργων για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μέσω ΕΣΠΑ», κατέθεσαν 24 Βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων ο Ευθύμης Καρανάσιος.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές αναφέρονται στην περικοπή σημαντικών  πόρων του ΕΣΠΑ, για επιδοτήσεις της επιχειρηματικότητας των ανέργων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Οι επιδοτήσεις για την επιχειρηματικότητα των ανέργων αυξάνονται μόνο κατά 10 εκ. ευρώ, τη στιγμή που οκταπλασιάζεται το πλήθος των επιλέξιμων, καθώς στη νέα δράση θα περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα ποσά που τελικά θα φτάσουν σε επαρχιακούς νομούς, όπως η Χαλκιδική, θα είναι εμφανώς μικρότερα σε σχέση με την προηγούμενη δράση, δηλαδή θα ικανοποιηθεί πολύ μικρότερος αριθμός ανέργων.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το ποσό που προορίζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώνεται κατά 90%, γεγονός που θα προκαλέσει τον αποκλεισμό των περισσότερων δικαιούχων.

Τη στιγμή που η ανάπτυξη αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα της Χώρας για την έξοδο από την κρίση, και το ΕΣΠΑ είναι ένα σημαντικότατο «εργαλείο», γι αυτό το σκοπό, οι Βουλευτές ερωτούν τον Υπουργό:

1) Αν προτίθεται να επανασχεδιάσει τα προγράμματα – δράσεις, έτσι ώστε ο αριθμός των αιτουμένων εγκρίσεων να ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% των ενδιαφερομένων.

2) Σχετικά με τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αν προτίθεται να γίνει συγκριτική αξιολόγηση προκειμένου να μην γίνει το ΕΣΠΑ «τυχερό παιχνίδι»

3) Αν προτίθεται να επαναφέρει τις προκαταβολές σε ποσοστό 100% του ποσού (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) αντί του 40% που περιλαμβάνεται στα υπό δημοσίευση προγράμματα.

 

Ακολουθεί η Ερώτηση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Στις 11/12/2014 έγινε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε, ότι στους όρους που είδαν το φως της δημοσιότητας, η χρηματοδότηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ») μειώθηκε κατά 90% περίπου, συγκριτικά με την προηγούμενη, ήτοι: από 456 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν, μειώνεται σε 50 εκ.

Επίσης, σχετικά με την επιδότηση ανέργων για τη δημιουργία επιχειρήσεων («ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»), το ποσό χρηματοδότησης, θα επαρκέσει ΜΟΝΟ για το 5%, περίπου, των αιτούμενων, ΚΑΘΩΣ, συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη δράση, οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 800%, ενώ ο προϋπολογισμός παραμένει πρακτικά ίδιος.

Η μεγάλη κρίση που βιώνουμε και η έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στη δημιουργία επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο που, συνεχώς, ορθά βελτιώνεται για να καλύπτει την ανάγκη αυτή.

Η πρόσφατη εμπειρία από τη διαχείριση των δύο τελευταίων κύκλων αντίστοιχων δράσεων, έδειξε ότι:

Στη δράση των ΜΜΕ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013) περίπου 500εκ ευρώ υπερκαλύφθηκαν από τη ζήτηση της αγοράς με βάση τις αιτούμενες προτάσεις. Η δράση ήταν πετυχημένη ενώ ταυτόχρονα η επιδότηση έφτανε μέχρι 60%.

Θα περίμενε κανείς, λόγω νέου ΕΣΠΑ, να δεσμευτούν ακόμη περισσότερα κονδύλια και η επιδότηση, αν όχι να μεγαλώσει, (όπως σε παλιότερες δράσεις έφτανε μέχρι 70%), να παραμείνει τουλάχιστον η ίδια, και όχι να μειωθεί σε 50%.

Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε δέσμευση μόλις του 10% του ποσού της προηγούμενης αντίστοιχης δράσης (μόλις 50 εκ αντί για 500 εκ €, περίπου) καθώς επίσης δικαίωμα προκαταβολής 40% αντί για 100%, που ήταν μέχρι σήμερα.

Επίσης η λογική της ένταξης με σειρά προτεραιότητας ηλεκτρονικής υποβολής έχει νόημα μόνο όταν ο προϋπολογισμός της δράσης υπερκαλύπτει την ζήτηση και δίνεις την δυνατότητα να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία. Με 50εκ προϋπολογισμό δράσης θα έχουμε φαινόμενα τύπου «digi-mobile» όπου το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τεχνικά προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης και η διαδικασία έγκρισης θα γίνει τυχερό παιχνίδι για λίγους. Οι κίνδυνοι βέβαια μέσω αυτής της διαδικασίας θα είναι μεγάλοι για τη μετέπειτα διαχείριση αφού πολλοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν θα προλάβουν να αιτηθούν λόγω προβλήματος του πληροφοριακού συστήματος, θα προσφύγουν με νομικά μέσα κατά της διαδικασίας.

Στη δράση για τους ανέργους «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», διαπιστώνουμε, επίσης, δέσμευση 50εκ ευρώ για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμοι είναι άντρες και γυναίκες άνεργοι. Στη τελευταία δράση “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΠ εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων”, με δέσμευση40εκ ευρώ μόνο για γυναίκες και μόνο για την ελληνική περιφέρεια (όχι Αττική και Θεσσαλονίκη), το ποσό υπερκαλύφθηκε και η βάση ξεπέρασε το 81/100.

Το αποτέλεσμα ήταν για την πλειοψηφία των αιτούμενων απογοητευτικό, καθότι ελάχιστοι εγκρίθηκαν. Θα περίμενε κανείς αύξηση του συνολικού διαθέσιμου ποσού καθότι

α) η προηγούμενη δράση ανέδειξε τον λάθος σχεδιασμό

β) στη νέα δράση αυξάνονται οι επιλέξιμοι άνεργοι, καθώς είναι επιλέξιμοι άντρες και γυναίκες άνεργοι και επίσης είναι επιλέξιμη και η Αττική και η Θεσσαλονίκη

Συμπερασματικά, η πρώτη αναφερόμενη ανωτέρω δράση, που ήταν καλοσχεδιασμένη και πετυχημένη - σε ό,τι αφορά τα αρχικά δεσμευμένα ποσά-, τροποποιείται και θα οδηγήσει σε ταλαιπωρία χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη - που είχε κακό αρχικό σχεδιασμό-, αντί να βελτιωθεί γίνεται ακόμη δυσμενέστερη. Οι πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν θα εγκριθεί λόγω πολύ χαμηλού προϋπολογισμού δράσης, η αγορά θα δυσανασχετήσει με το ΕΣΠΑ και οι διαχειριστικές αρχές θα χρεωθούν με άσκοπη εργασία αξιολόγησης χιλιάδων προτάσεων οι οποίες είναι γνωστό από την αρχή ότι δεν οδηγούνται σε ένταξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε.

1) Αν προτίθεστε να επανασχεδιάσετε τα προγράμματα – δράσεις, έτσι ώστε ο αριθμός των αιτουμένων εγκρίσεων να ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% των ενδιαφερομένων.

2) Σχετικά με τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αν προτίθεστε να γίνει συγκριτική αξιολόγηση προκειμένου να μην γίνει το ΕΣΠΑ «τυχερό παιχνίδι»

3) Αν προτίθεστε να επαναφέρετε τις προκαταβολές σε ποσοστό 100% του ποσού (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) αντί του 40% που περιλαμβάνεται στα υπό δημοσίευση προγράμματα.