Συνεντεύξεις και άρθρα

Ε. Καρανάσιος: Σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση ο νέος νόμος αδειοδότησης επιχειρήσεων.
Ε. Καρανάσιος: Σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση ο νέος νόμος αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Θάλασσα, Καράβι, Ταξίδι…    

Η Θάλασσα ανέκαθεν αποτελούσε,  θεμελιώδες στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, αλλά και κομβικό στοιχείο του παρελθόντος και του μέλλοντος της Ευρώπης.

Η θάλασσα ιστορικά ένωσε τους ευρωπαϊκούς λαούς και σήμερα είναι παράγοντας ανάπτυξης και απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελεί την οριζόντια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, μέσω του ανασχεδιασμού της Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ανασχεδιασμός που θα   προωθηθήσει θέματα, όχι μόνο αναπτυξιακά αλλά και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

Το Καράβι, ένα σύμβολο εξερεύνησης και μετάβασης, αλλά συγχρόνως και επικοινωνίας και ενότητας.

Το καράβι αυτό πλην, των ανωτέρω συμβολίζει και την απόφασή μας να πλεύσουμε μαζί προς ένα κοινό μέλλον, παρά τη δύσκολη πορεία, παρά την οικονομική κρίση, παρά την δυσπιστία ορισμένων εταίρων μας και κάποιων ΜΜΕ, με την Ελλάδα στο τιμόνι, η κυβέρνηση θα αποδείξει πως μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Το Ταξίδι δηλαδή η κοινή πορεία δημοκρατίας και συμμετοχής, με στόχο την ευημερία, μέσω της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με ένα κοινό σκάφος κίνησης και ασφάλειας για το μέλλον.

Πρωταρχική μας προτεραιότητα μέσω του ταξιδίου αυτού είναι η ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή, μέσα από την ολοκλήρωση του συμφώνου ανάπτυξης, απασχόλησης και συνοχής, το οποίο προβλέπει την υλοποίηση, της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, στοχεύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και δη για τους νέους.

Στη συνέχεια σημαντική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας αποτελεί και  η υλοποίηση των αποφάσεων, για την αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που  συνθέτουν τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Νότου αλλά και τους βασικούς φορείς παροχής θέσεων εργασίας, στο σύνολο της ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Μιας και μιλάμε για κοινή πορεία και συμμετοχή, επακόλουθο αυτών των εννοιών είναι η ισόνομη και δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών – μελών, σε ένα μείζων Ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό της λαθρομετανάστευσης, επίσης προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, όπου μέσω της ενιαίας προσέγγισης, στη μετανάστευση και του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου τίθενται τα θεμέλια για μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη στην υπηρεσία των πολιτών της.

Η εμβάθυνση της ενοποίησης, και ιδιαίτερα της ΟΝΕ αποτελεί εξίσου, μια εκ των προτεραιοτήτων, της ελληνικής προεδρίας ,η οποία μέσω της προώθησης πολιτικών και δράσεων πρόκειται να καλύψει ελλείμματα τα οποία δημιουργήθηκαν, εν μέσω, της οικονομικής κρίσης.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι παραπάνω έννοιες (Θάλασσα, Καράβι, Ταξίδι) οφείλουν την ύπαρξη τους , σε μια γενεσιουργό αιτία- έννοια, αυτή της Αναζήτησης, μιας κοινής Ευρωπαϊκής αναζήτησης, η οποία μέσω των ενισχυμένων πλέον  θεσμών, του συνεκτικού βηματισμού αλλά και της αγαστής σύμπνοιας , συνθέτει μια Ευρώπη η οποία θα είναι πλέον έτοιμη να αφήσει πίσω της το ζοφερό παρελθόν της και να πλεύσει μαζί με όλα τα μέλη της μπροστά σε ένα φωτεινό μέλλον.

Και ας μην ξεχνάμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός :«Οφείλεται στον ελληνικό λαό, στις θυσίες του και στην πρόοδο που είχαμε, που σήμερα ακούγεται η φωνή μας στην Ευρώπη»