Δραστηριότητες

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ: Η ομάδα συνεχίζει και παραμένει ενωμένη για έναν κοινό σκοπό
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ: Η ομάδα συνεχίζει και παραμένει ενωμένη για έναν κοινό σκοπό

Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ γιατί πραγματικά έχουμε τον ίδιο στόχο, το καλό του τόπου μας!