Δελτία Τύπου

Κρατικός Προϋπολογισμός
Κρατικός Προϋπολογισμός

Προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014:

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,4 δις ευρώ ή στο 1,3% του ΑΕΠ, στο στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,7 δις ευρώ έναντι στόχου στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για έλλειμμα 3,1 δις ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 37,6 δις ευρώ, χαμηλότερα κατά περίπου 1,2 δις ευρώ έναντι του στόχου. Αυτό οφείλεται, στις υψηλότερες επιστροφές φόρων, κατά 270 εκατ. ευρώ, στην είσπραξη δύο λιγότερων δόσεων του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, ύψους 885 εκ. ευρώ, και στην αναμονή, από τους πολίτες, υλοποίησης του νέου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 33,8 δις ευρώ, περίπου 1,5 δις ευρώ καλύτερα από το στόχο του Μεσοπρόθεσμου.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν περίπου στα 4,1 δις ευρώ, αυξημένες κατά 24% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.