Δελτία Τύπου

Μείωση της ανεργίας
Μείωση της ανεργίας

Στο 25,9% μειώθηκε η ανεργία τον Αύγουστο εφέτος από 27,8% τον Αύγουστο πέρυσι και 26,1% τον Ιούλιο 2014.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.551.148 άτομα, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 32.636 άτομα σε σχέση µε τον Αύγουστο 2013.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 112.186 άτομα σε σχέση µε τον Αύγουστο 2013.

Μειωμένος κατά 0,39% ή κατά 3.226 άτομα, εμφανίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε για το Σεπτέμβριο 2014 σε 832.618 άτομα, έναντι 835.844 τον Αύγουστο.