Δελτία Τύπου

Ο Ευθύμης Καρανάσιος για τις παρεμβάσεις της ΝΔ στη γεωργία
Ο Ευθύμης Καρανάσιος για τις παρεμβάσεις της ΝΔ στη γεωργία

Έχοντας ως δεδομένο το στρατηγικό ρόλο που παίζει ο αγροτικός τομέας στην οικονομία μας κρίνεται αναγκαία η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή του από τα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει η Νέα Δημοκρατία.

Οι ευκαιρίες που μας δίνονται σήμερα μέσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΛΠ) και τα νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό της γεωργίας μας  μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες, νέες προοπτικές στους αγρότες που μοχθούν καθημερινά.

  

Επιδίωξή μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες προκλήσεις όπως η απορρόφηση ενισχύσεων – πόρων – κινήτρων. Είναι αδιανόητο να χάνονται ή να μην αξιοποιούνται πόροι με τους οποίους μπορούσαμε σήμερα να διαθέτουμε μια πρωτοποριακή διαχείριση του πρωτογενούς τομέα. Στρεφόμαστε στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων τα οποία θα διασφαλίζουν τις απαιτήσεις των αγορών σε ποιότητα και ποσότητα. Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων μας, έχει κερδίσει έδαφος και για να μιλήσω για τη Χαλκιδική, αρκετά από τα προϊόντα της αναγνωρίζονται – προστατεύονται με ονομασία προέλευσης εξασφαλίζοντας σίγουρο εισόδημα.

 

Εκτός από τις παραπάνω άμεσες δράσεις, στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σχεδιάσαμε την αντιμετώπιση σε δεύτερη φάση και άλλων σημαντικών παραμέτρων όπως η Κλιματική αλλαγή, η Διαχείριση υδάτινων πόρων που για εμάς εδώ στη Χαλκιδική αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με το πάγιο αίτημά μας περί κατασκευής φραγμάτων τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας για δημοπράτηση.

Επιδίωξή μας επίσης είναι να πετύχουμε την Αυτάρκεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, την Αυτάρκεια ενέργειας (πετρέλαιο – βιοντίζελ) και να διοχετεύσουμε προϊόντα της αγροτικής παραγωγής σε κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται λύνοντας έτσι το Επισιτιστικό πρόβλημα.
Στο σκέλος της μείωσης  του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων προτείνουμε την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών όπως:

ü  Δημιουργία Clusters τα οποία Κατά κύριο λόγο αποτελούν ένα Αγροδιατροφικό Δίκτυο συμπληρωματικών επιχειρήσεων με κύριους κλάδους αυτούς της Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών. Είναι πρακτική η οποία εφαρμόζεται στη Χαλκιδική και ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Επιχειρήσεων Χαλκιδικής A.E. (cluster), είμαι υπερήφανος που ο τόπος μας πρωτοπορεί προς το συμφέρον των αγροτών και των επιχειρηματιών.

ü  Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της ροής κεφαλαίων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλό επιτόκιο.

ü  Πολιτική γης (Κίνητρα-Αντικίνητρα-ΕΝΦΙΑ κλπ)

ü  Εισόδημα από εκκίνηση γεωργικής και μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ü  Στοχευμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και της τιμής ηλεκτρικής  ενέργειας για τους αγρότες.

 

Στόχος μας είναι να κτίσουμε μια ελληνική γεωργία που θα στέκεται  στα πόδια της με αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών ενισχύσεων οι οποίες θα παίζουν το ρόλο για τον οποίο χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΚΑΠ. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020 στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα και υπομέτρα που δίνουν τη δυνατότητα όλα τα παραπάνω να υλοποιηθούν.