Κοινοβουλευτική Δράση

Παρέμβαση του Ευθύμη Καρανάσιου για την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος
Παρέμβαση του Ευθύμη Καρανάσιου για την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος

Επιστολή απέστειλαν 15 βουλευτές της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Χαλκιδικής Ευθύμης Καρανάσιος  προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και προστασίας του Πολίτη Νικόλαο Δένδια, σχετικά με την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Στην επιστολή αναφέρουν τα εξής:

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ανάγκη ομογενοποίησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ζήτημα το οποίο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου, για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, επισημάνθηκε απ’ όλους τους εισηγητές των κομμάτων, αλλά και τους φορείς που συμμετείχαν.

 

Πιο συγκεκριμένα, το υπάρχον προσωπικό (επιλαχόντες – συμβασιούχοι) μπορεί να καλύψει σημαντικά οργανικά κενά και κατά συνέπεια τις ανάγκες του Σώματος, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και επιπλέον ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος νέων προσλήψεων, αφού κονδύλια του καλύπτουν ήδη μέρος του υπάρχοντος προσωπικού.

 

Παρακάτω, επισημαίνονται τα 4 σημεία που αφορούν στην ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος:

 

1. Άρθρο 76: Τροποποίηση της παρ.2 εδάφιο στ. έτσι ώστε να συμμετέχει στο συμβούλιο του επιτελικού σχεδιασμού και ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ως ανώτατο συνδικαλιστικού οργάνου των Π.Π.Υ. και των συμβασιούχων. (Ήδη συμμετέχει εκπρόσωπος από τις άλλες δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις).

 

2. Άρθρο 93: Τροποποίηση της παρ. 2 εδάφιο ιβ έτσι ώστε ο Διοικητής της υπηρεσίας να διαθέτει προσωπικό κατά την κρίση του για την υποβοήθηση δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας όλο το προσωπικό του Π.Σ. και όχι να φωτογραφίζονται αποκλειστικά οι Π.Π.Υ.

 

3. Άρθρο 99: Τροποποίηση της παρ. 3α έτσι ώστε για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Π.Π.Υ. να εφαρμόζονται αντίστοιχα και όχι ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επίσης, τροποποίηση έτσι ώστε, οι Π.Π.Υ. να ασκούν καθήκοντα όμοια με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού και όχι επικουρικά, ανάλογα ή όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι.

 

4. Άρθρο 99: Προσθήκη διάταξης ώστε να τροποποιηθεί η παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3938 και οι λίστες των επιτυχόντων Π.Π.Υ. να ισχύουν για άλλα δύο έτη (σύνολο 5 έτη).