Δελτία Τύπου

Ρύθμιση «ανάσα» για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια κατατέθηκε στη Βουλή
Ρύθμιση «ανάσα» για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια κατατέθηκε στη Βουλή

Ο βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ευθύμης Καρανάσιος, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή της ρύθμισης για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, το νομοσχέδιο προβλέπεται να ωφελήσει περί τις 180.000 επιχειρήσεις εκ των οποίων ο συντριπτικός όγκος είναι μικρές (περίπου 165.000) και περίπου 900 είναι οι πολύ μεγάλες. Μεταξύ αυτών είναι και αγροτικές επιχειρήσεις. Από τη ρύθμιση αυτή πέραν των άλλων πρόκειται να διασωθούν τουλάχιστον 350.000 υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Η ρύθμιση προβλέπει τη διαγραφή του 50% του συνόλου των οφειλών (τόκοι και κεφάλαιο) και μέχρι ποσού 500.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση, που αφορά χρέη περίπου 40 δις ευρώ, έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που:

-Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ. ευρώ. 

-Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή. -Δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους. -Δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα. -Δεν έχουν καταδικαστεί οι φορείς των επιχειρήσεων.

Ο βουλευτής κ. Καρανάσιος, επισημαίνει επίσης ότι σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η ρύθμιση για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια που υπολογίζονται σε περίπου 27 δισ. Ευρώ.