Δραστηριότητες

Συζήτηση για τις οικογενειακές παραδοσιακές επιχειρήσεις.
Συζήτηση για τις οικογενειακές παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Θεσσαλονίκη 29/5/2017

 

Από τη συμμετοχή μου στην ανοιχτή συζήτηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Οι οικογενειακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των περιφερειών».

 

Ψυχή της εκδήλωσης : Ο φίλος Δημήτρης Δημητριάδης.

 

Η Μαρία Σπυράκη, ο Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ των συμμετεχόντων.