Δραστηριότητες

ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ
ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ

Αυτή με το κόκκινο είναι η γραμμή της πρώτης φάσης από τα δίκτυα του Χαβρία
Με χαρά σας ενημερώνω ότι η αντίστοιχη μελέτη είναι έτοιμη.
Γιατί φράγμα χωρίς δίκτυα δε σημαίνει ΤΙΠΟΤΑ!!