Κοινοβουλευτική Δράση

Ερώτηση για τους ξενοδοχουπαλλήλους
Ερώτηση για τους ξενοδοχουπαλλήλους

 Τη διεύρυνση του ορίου των 450 ημερών επιδότησης την προηγούμενη τετραετία ώστε να λάβουν το επίδομα ανεργίας οι εποχικά απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού, βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Ευθύμης Καρανάσιος.

 

Στην ερώτηση τους προς τον υπουργό εργασίας οι βουλευτές, επικαλούνται τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχιακά εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι τους μήνες που δεν εργάζονται και τονίζουν πως οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα από το κράτος αφού οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σημαντικές για τον τομέα του τουρισμού και την ανάδειξή του ως ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας, της σημαντικής συμμετοχής του στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας και της εισροής συναλλάγματος στον εθνικό κορβανά. Εάν το όριο παραμείνει ως έχει οι εποχικά απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα ανεργίας.

 

Ερωτούν τον Υπουργό Εργασίας, τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο ώστε να αντιμετωπιστεί το σημαντικό αυτό πρόβλημα που πλήττει τους εποχικά εργαζόμενους υπάλληλους του τουριστικού τομέα; Θα διευρυνθεί το πλαφόν των 450 ημερών που έχει τεθεί με το νόμο 3986/2011 ;