Δελτία Τύπου

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις
Νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις

Ο βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευθύμης Καρανάσιος, με αφορμή την υπογραφή της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναφέρεται στον «Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του Καταναλωτή κατά τη διάρκεια των προσφορών, των εκπτώσεων και τις προωθητικές ενέργειες», αναφέρει τι ακριβώς ισχύει για τις προσφορές που κάνουν οι έμποροι προς όφελος των καταναλωτών.

Με την απόφαση, μεταξύ άλλων θεσπίζεται ότι:

- Οι προσφορές μπορεί να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων.

- Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.

- Εάν παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος. Σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (από…% έως ….%). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

- Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναφέρει ότι εκπτώσεις και προσφορές μπορούν να κάνουν και τα καταστήματα stock και Outlet. Τα καταστήματα αυτά θα πρέπει να πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά: να διαθέτουν αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων, παλαιάς μόδας, καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών, παλαιών εμπορικών σειρών, παλαιά εν γένει αποθέματα, είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας, πλεονάζουσας παραγωγής ή που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές ή δείγματα. Επίσης σε αυτά τα καταστήματα επιτρέπεται να πωλούν μεταχειρισμένα και ελαττωματικά προϊόντα.

Με την απόφαση που υπεγράφη προβλέπεται να τηρείται βάση καταγγελιών καταναλωτών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή. Οι καταγγελίες μπορεί να γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.1520.gr με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας, στην οποία ο καταναλωτής συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης και την πρακτική την οποία επιθυμεί να καταγγείλει.