Κοινοβουλευτική Δράση

Ο Ευθ.Καρανάσιος εισηγητής της ΝΔ στην Επιτροπή Εθν. Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων(2η συνεδρίαση)