Δραστηριότητες

Συναντήσεις σε χωριά του Δήμου Κασσάνδρας με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Συναντήσεις σε χωριά του Δήμου Κασσάνδρας με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Σήμερα σε χωριά του Δήμου Κασσάνδρας με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Συζητήσαμε κυρίως για εκείνα τα προβλήματα της καθημερινότητας που συνήθως υποτιμούμε.

Αίτημά τους να υπάρξει ανανέωση και αλλαγή γενιάς.