Συνεντεύξεις και άρθρα

(Εφημερίδα ΚΑΡΦΙΤΣΑ) Το «Κλειδί» για την ανάκαμψη.
(Εφημερίδα ΚΑΡΦΙΤΣΑ) Το «Κλειδί» για την ανάκαμψη.

Του Ευθ. Καρανάσιου*

Σε τρεις άξονες κινείται το σχέδιό μας για να αναθερμά- νουμε την αγορά ακινήτων στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής μας με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο πρώτος αφορά στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια, με ταυτόχρονη εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες, με αυτήν την αλλαγή η επιβάρυνση από το φόρο ακίνητης περιουσίας θα μειωθεί στο 1% του ΑΕΠ, προσεγγίζοντας το μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Ο δεύ- τερος σχετίζεται με το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας στη μεταβίβαση ακινήτων, σε πρώτη φάση, τα 23 δικαιολογητικά που απαιτούνται σήμερα, θα περιοριστούν κατά ένα τρίτο ενώ στη συνέχεια θα αυξηθούν σημαντικά τα δικαιολογητικά που θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Ο τρίτος άξονας του σχεδίου μας αφορά στη δημιουργία κινήτρων για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιρια- κών υποδομών της χώρας, οι παρεμβάσεις θα αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική, αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων ακινήτων, καθώς και στην εν γένει συντήρηση και αξιοποίησή τους. Τα κίνητρα θα έχουν τη μορφή έκπτωσης φόρου, η οποία θα ισοδυναμεί με 40% έως 50% της συνολικής δαπάνης και θα αποσβένεται με οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, στα τρία επόμενα έτη.

Η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων είναι κρίσιμης ση- μασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση και εκτιμώ πως οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Ν.Δ. θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται από πλευράς μας και για την τόνωση της ζήτησης ακινήτων και από υπηκόους άλλων χωρών, είτε προέρχονται από την Ε.Ε. και αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία στον Νότο για το μεσογειακό κλίμα είτε προέρχονται από τρίτες χώρες μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος “golden visa”. Τα παραδείγματα της Κύπρου, της Μάλτας και της Πορτογαλίας, δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια αύξησης των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από αυτές τις πηγές. Οι δεσμεύσεις μας είναι κοστολογημένες, υλοποιήσιμες και εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, δεν πρόκειται να δώσουμε ανεφάρμοστες και μαξιμαλιστικές υποσχέσεις τις οποίες στη συνέχεια δεν θα τηρήσουμε.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ